Dokumenty
 
Harmonogram vývozů popelnic v roce 2017
 
Informace - Cestování s dětmi do zahraničí
 
Veřejná vyhláška
 
Změna adresy Územního pracoviště v Horažďovicích od 8. února 2016
 
Provozní hodiny areálu Hospodářského zázemí obce Hnačov
 
VÝZVA - nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. 
Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO! 

 
Aktuality

Oznámení o společném jednání k návrhu Územního plánu Hnačov
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů oznamuje v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona společné jednání o návrhu Územního plánu Hnačov, které se koná v zasedací místnosti OVÚP č. dv. 1.01 budova 59/1 MěÚ Klatovy, dne 6.11.2017 od 10.00 hod. ...
Obecně závazná vyhláška obce Hnačov č. 1/2016
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ...

 
 
Praktické odkazy
 
Obecní úřad Hnačov
Hnačov 46, 340 34   Plánice
telefon:
Obecní úřad: +420 378 606 528
Autokemp: +420 777 300 053, - objednávky ubytování, +420 376 394 256
ou@hnacov.jz.cz

Obec Hnačov