Úřední deska - aktuální dokumenty

 vyvěšeno*  dokument bude sejmuto**
 13.1.2016 Změna adresy Územního pracoviště v Horažďovicích od 8. února 2016 0.0.0000 
 11.12.2015 Provozní hodiny areálu Hospodářského zázemí obce Hnačov 0.0.0000 
 1.12.2015 VÝZVA - nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 0.0.0000 
 28.11.2015 Návrh rozpočtu obce na rok 2016 0.0.0000 
 24.11.2015 Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016! 0.0.0000 
 10.11.2015 Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO 0.0.0000 
 23.3.2015 Usnesení zastupitelstva obce ze dne 17.3.2015 0.0.0000 
 1.12.2014 Návrh rozpočtu obce na rok 2015 0.0.0000 
 17.9.2014 Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 10.9.2014 0.0.0000 
 17.9.2014 Usnesení zastupitelstva obce ze dne 10.9.2014 0.0.0000 

archiv dokumentů

 * Datum vyvěšení na klasické úřední desce
** Datum, kdy bude možné dokument sejmout z klasické úřední desky


 
Aktuality

Oznámení o společném jednání k návrhu Územního plánu Hnačov
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů oznamuje v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona společné jednání o návrhu Územního plánu Hnačov, které se koná v zasedací místnosti OVÚP č. dv. 1.01 budova 59/1 MěÚ Klatovy, dne 6.11.2017 od 10.00 hod. ...
Obecně závazná vyhláška obce Hnačov č. 1/2016
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ...

 
 
Praktické odkazy
 
Obecní úřad Hnačov
Hnačov 46, 340 34   Plánice
telefon:
Obecní úřad: +420 378 606 528
Autokemp: +420 777 300 053, - objednávky ubytování, +420 376 394 256
ou@hnacov.jz.cz

Obec Hnačov