Aktuality

Oznámení o projednání návrhu zadání ÚP Hnačov
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že byl zpracován návrh zadání územního plánu Hnačov. ...
Obecně závazná vyhláška obce Hnačov č. 1/2016
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ...
ČEZ - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
...

 
 
Praktické odkazy
 
Obecní úřad Hnačov
Hnačov 46, 340 34   Plánice
telefon:
Obecní úřad: +420 378 606 528
Autokemp: +420 777 300 053, - objednávky ubytování, +420 376 394 256
ou@hnacov.jz.cz

Obec Hnačov