Obecní úřad Hnačov
Hnačov 46
340 34   Plánice
IČ: 573493
DIČ: CZ00573493
bankovní spojení: 2423744/0600

telefon:
Obecní úřad: +420 378 606 528
Autokemp:
+420 777 300 053
+420 376 394 256
ou@hnacov.jz.cz
www.hnacov.cz

ID datové schránky: bjjbhuy

Úřední hodiny:
Úterý 18:00 - 20:00
Středa 9:00 - 11:00 po předchozí tel. domluvě

 
 
OBEC OZNAMUJE
Titulní stránka » OBEC OZNAMUJE  


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hnačov dne 13. prosince 2019

  Kdy:    13.12.2019 od 19:00
  Kde:    OÚ Hnačov

P O Z V Á N K A

 

Na základě § 92 zák. č. 128/2000 o obcích, svolávám

veřejné zasedání zastupitelstva obce Hnačov,

na pátek 13. prosince 2019 od 19ti hodin

na Obecní úřad Hnačov

 

            PROGRAM: 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

                                 2. Schválení programu

                                 3. Kontrola usnesení

                                 4. Schválení rozpočtového výhledu a rozpočtu na rok 2020

                                 5. Rozpočtové opatření č. 3/2019

                                 6. Společenská smlouva Pošumavská odpadová

                                 7. Prodej pozemků

                                 8. Obecně závazné vyhlášky obce

                                 9. Různé

                                 10. Diskuze a závěr - bude připraveno pohoštění

 

Milan Přerost - starosta



              


Návrh rozpočtu obce Hnačov na rok 2020

  Kdy:    0.0.0000
  Kde:   

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Hnačov 2021-2023

  Kdy:    0.0.0000
  Kde:   

ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

  Kdy:    0.0.0000
  Kde:   

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO

  Kdy:    0.0.0000
  Kde:   

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy

  Kdy:    0.0.0000
  Kde: