Rozpočet obce
 
Návrh závěrečného účtu obce Hnačov za rok 2016
 
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
 
Návrh rozpočtu obce na rok 2016
 
Návrh závěrečného účtu obce Hnačov za rok 2014
Návrh závěrečného účtu obce Hnačov obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
Návrh rozpočtu obce na rok 2015
 
Návrh závěrečného účtu obce Hnačov za rok 2013
 
Návrh rozpočtu obce na rok 2014
 
Návrh závěrečného účtu obce Hnačov za rok 2012
Návrh závěrečného účetu obce Hnačov obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
Rozpočtové opatření číslo 2/2013
 
Rozpočtové opatření číslo 1 ze dne 7.5.2013
 
Rozpočtové provizorium na rok 2013
 
Rozpočtové provizorium na rok 2012
 

 
Obecní úřad Hnačov
Hnačov 46, 340 34   Plánice
telefon:
Obecní úřad: +420 378 606 528
Autokemp: +420 777 300 053, - objednávky ubytování, +420 376 394 256
ou@hnacov.jz.cz

Obec Hnačov