Obecní úřad Hnačov
Hnačov 46
340 34   Plánice
IČ: 573493
DIČ: CZ00573493
bankovní spojení: 2423744/0600

telefon:
Obecní úřad: +420 378 606 528
Autokemp:
+420 777 300 053
+420 376 394 256
ou@hnacov.jz.cz
www.hnacov.cz

ID datové schránky: bjjbhuy

Úřední hodiny:
Úterý 18:00 - 20:00
Středa 9:00 - 11:00 po předchozí tel. domluvě

 
 
Návrh rozpočtu obce na rok 2014
Titulní stránka » OBECNÍ ÚŘAD  » Rozpočet obce   » dokument

Návrh rozpočtu na rok 2014
Příjmy  v Kč
 1111daň z příjmu FO200 000,00
 1112daň z příjmu FO20 000,00
 1113daň z příjmu FO20 000,00
 1121daň z příjmu PO200 000,00
 1211DPH400 000,00
 1340poplatek za odpady60 000,00
 1341poplatek ze psů1 000,00
 1342rekreační poplatek60 000,00
 1351odvod z loterií a podobných her3 000,00
 1361správní poplatek1 000,00
 1511daň z nemovitostí120 000,00
 4112transfer - krajský úřad0,00
1039 Lesní hospodářství300 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod80 000,00
3613 Nebytové hospodářství100 000,00
36392131Příjmy z pronájmu pozemků27 000,00
36393111Příjmy z prodeje pozemků120 000,00
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů2 000,00
6171 Činnost místní správy2 000,00
6310 Příjmy z finančních operací - úroků1 000,00
6399 Ostatní fin.operace-vratka popl.za odběr vody10 110,00
   1 727 110,00
Výdaje   
1036 Správa v lesním hospodářství53 000,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství200 000,00
2143 Cestovní ruch10 000,00
2212 Silnice5 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy2 180,00
2321 ČOV190 000,00
3319 Záležitosti kultury - malované mapy5 000,00
3399 Záležitosti kultury - jubilanti12 500,00
3631 Veřejné osvětlení23 300,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj obce15 150,00
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů20 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů90 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část34 400,00
6112 Zastupitelstva obcí200 000,00
6171 Činnost místní správy620 000,00
6310 Výdaje z finančních operací-poplatky8 000,00
6320 Pojištění20 000,00
6399 Ostatní finanční operace - DPH obce130 000,00
   1 638 530,00
Zveřejněno na úřední desce: 30.11.2013
Zveřejněno na elektronické desce: 30.11.2013
Sejmuto z úřední desky:
Sejmuto z elektronické desky: