Obecní úřad Hnačov
Hnačov 46
340 34   Plánice
IČ: 573493
DIČ: CZ00573493
bankovní spojení: 2423744/0600

telefon:
Obecní úřad: +420 378 606 528
Autokemp:
+420 777 300 053
+420 376 394 256
ou@hnacov.jz.cz
www.hnacov.cz

ID datové schránky: bjjbhuy

Úřední hodiny:
Úterý 18:00 - 20:00
Středa 9:00 - 11:00 po předchozí tel. domluvě

 
 
Rozpočtové provizorium na rok 2013
Titulní stránka » OBECNÍ ÚŘAD  » Rozpočet obce   » dokument

Rozpočtové provizorium na rok 2013
Příjmy   
 1111daň z příjmu FO160 000,00
 1112daň z příjmu FO30 000,00
 1113daň z příjmu FO15 000,00
 1121daň z příjmu PO200 000,00
 1211DPH270 000,00
 1340poplatek za odpady40 000,00
 1341poplatek ze psů1 000,00
 1342rekreační poplatek50 000,00
 1351provozování loterií2 000,00
 1361správní poplatek2 000,00
 1511daň z nemovitostí125 000,00
 4112transfer - krajský úřad54 400,00
 4131převod z hospodářské činnosti100 000,00
 4134převod z rozpočtových účtů50 000,00
1039 Lesní hospodářství300 000,00
2321 ČOV80 000,00
3613 Nebytové hospodářství100 000,00
3639 Příjmy z pronájmu pozemků25 000,00
3722 Komunální odpad3 000,00
6171 Činnost místní správy3 000,00
6310 Příjmy z úroků1 000,00
   1 611 400,00
Výdaje   
1036 Správa v lesním hospodářství62 000,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství200 000,00
2143 Cestovní ruch5 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy2 300,00
2321 ČOV188 500,00
3113 Základní školy37 000,00
3319 Záležitosti kultury - kronika1 000,00
3399 Záležitosti kultury15 000,00
3631 Veřejné osvětlení20 000,00
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů3 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů80 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň10 000,00
5512 SDH10 000,00
6112 Zastupitelstva obcí120 000,00
6171 Činnost místní správy586 500,00
6310 Výdaje z finančních operací8 000,00
6320 Pojištění20 000,00
6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům50 000,00
6399 Ostatní finanční operace130 000,00
   1 548 300,00