Obecní úřad Hnačov
Hnačov 46
340 34   Plánice
IČ: 573493
DIČ: CZ00573493
bankovní spojení: 2423744/0600

telefon:
Obecní úřad: +420 378 606 528
Autokemp:
+420 777 300 053
+420 376 394 256
ou@hnacov.jz.cz
www.hnacov.cz

ID datové schránky: bjjbhuy

Úřední hodiny:
Úterý 18:00 - 20:00
Středa 9:00 - 11:00 po předchozí tel. domluvě

 
 
Návrh rozpočtu obce na rok 2016
Titulní stránka » OBECNÍ ÚŘAD  » Rozpočet obce   » dokument

Návrh rozpočtu na rok 2016
Příjmy

v Kč

1111 Daň z příjmu FO ze záv. činn. 200 000,00

1112 Daň z příjmu FO ze sam. výd. činn. 5 000,00

1113 Daň z příjmu FO z kap. výnosů 25 000,00

1121 Daň z příjmu PO 210 000,00

1122 Daň z příjmu PO za obce 50 000,00

1211 DPH 400 000,00

1340 Poplatek za odpady 60 000,00

1341 Poplatek ze psů 1 000,00

1342 Rekreační poplatek 45 000,00

1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00

1351 Odvod z loterií a podobných her 3 000,00

1361 Správní poplatky 1 000,00

1511 Daň z nemovitých věcí 140 000,00

4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 54 400,00
1039
Lesní hospodářství 200 000,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod 60 000,00
3613
Nebytové hospodářství 60 000,00
3639 2111 Příjmy z krátkodobého pronájmu (stánky) 30 000,00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 30 000,00
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 100 000,00
3722
Sběr a odvoz komunálních odpadů 2 000,00
6171
Činnost místní správy 2 000,00
6310
Příjmy z finančních operací - úroků 1 000,00
6399
Ostatní fin.operace-vratka popl.za odběr vody 10 110,001 694 510,00
Výdaje


1036
Správa v lesním hospodářství 53 000,00
1039
Ostatní záležitosti lesního hospodářství 80 000,00
2143
Cestovní ruch 10 000,00
2212
Silnice 10 000,00
2221
Provoz veřejné silniční dopravy 1 880,00
2321
ČOV 155 000,00
3399
Záležitosti kultury - jubilanti 6 000,00
3631
Veřejné osvětlení 22 000,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj obce 289 000,00
3721
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 15 000,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů 90 000,00
3742
Chráněné části přírody 2 000,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část 6 500,00
6112
Zastupitelstva obcí 258 000,00
6171
Činnost místní správy 346 000,00
6310
Výdaje z finančních operací-poplatky 8 000,00
6320
Pojištění 25 000,00
6399
Ostatní finanční operace - DPH obce 150 000,001 527 380,00
Zveřejněno na úřední desce: 28.11.2015
Zveřejněno na elektronické desce: 28.11.2015
Sejmuto z úřední desky:
Sejmuto z elektronické desky: