Dokumenty ke stažení
 
Navrh_zmeny_UP_2015.doc 
Návrh na změnu ÚP Hnačov
8.3.2016 19:03:09  (49kb)
Provozní hodiny areálu Hospodářského zázemí.pdf 
11.12.2015 16:12:49  (71kb)
Výzva - nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí.pdf 
1.12.2015 17:12:58  (536kb)
Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016!.pdf 
24.11.2015 17:11:01  (122kb)
Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.pdf 
10.11.2015 16:11:07  (400kb)
Staňte se dárci krevní plazmy.pdf 
23.9.2015 15:09:06  (368kb)
FIN vydaje.pdf 
4.6.2015 21:06:35  (407kb)
FIN prijmy.pdf 
4.6.2015 21:06:34  (199kb)
ZU2014.pdf 
4.6.2015 21:06:34  (221kb)
OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ.pdf 
2.6.2015 18:06:50  (86kb)
FIN vydaje.pdf 
27.5.2014 23:05:25  (33kb)
FIN prijmy.pdf 
27.5.2014 23:05:25  (26kb)
ZU2013.pdf 
27.5.2014 23:05:25  (1.07Mb)
zprava.pdf 
15.10.2013 14:10:45  (418kb)
RO č.2.pdf 
15.10.2013 14:10:37  (53kb)
Žádost o poskytnutí informace.doc 
8.10.2013 12:10:45  (58kb)
opatreni.pdf 
8.10.2013 03:10:28  (1.51Mb)
Zaverecny ucet obce 2012.doc 
14.6.2013 00:06:40  (61kb)
FIN-vydaje.pdf 
14.6.2013 00:06:28  (57kb)
FIN-prijmy.pdf 
14.6.2013 00:06:27  (57kb)
OZV 1-2013.pdf 
7.5.2013 18:05:47  (196kb)
RO č.1.pdf 
7.5.2013 17:05:34  (52kb)
 
Aktuality

Oznámení o společném jednání k návrhu Územního plánu Hnačov
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů oznamuje v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona společné jednání o návrhu Územního plánu Hnačov, které se koná v zasedací místnosti OVÚP č. dv. 1.01 budova 59/1 MěÚ Klatovy, dne 6.11.2017 od 10.00 hod. ...
Obecně závazná vyhláška obce Hnačov č. 1/2016
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ...

 
 
Praktické odkazy
 
Obecní úřad Hnačov
Hnačov 46, 340 34   Plánice
telefon:
Obecní úřad: +420 378 606 528
Autokemp: +420 777 300 053, - objednávky ubytování, +420 376 394 256
ou@hnacov.jz.cz

Obec Hnačov