Obecní úřad Hnačov
Hnačov 46
340 34   Plánice
IČ: 573493
DIČ: CZ00573493
bankovní spojení: 2423744/0600

telefon:
Obecní úřad: +420 378 606 528
Autokemp:
+420 777 300 053
+420 376 394 256
ou@hnacov.jz.cz
www.hnacov.cz

ID datové schránky: sm3qjh

Úřední hodiny:
Úterý 18:00 - 20:00
Středa 9:00 - 11:00 po předchozí tel. domluvě

 
 
Usnesení OZ
 
Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 10.9.2014
 
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 12.6.2014
 
Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 12.6.2014
 
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 12.3.2014
 
Zápis z veřejného zasedání OZ dne 17.12. 2013
 
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 17.12.2013
 
Závěry kontroly a opatření k odstranění nedostatků
 
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.9.2013
 
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 24.9.2013
 
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 26.6.2013
 
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 7.5.2013
 
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 6.3.2013
 
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 12.12.2012
 
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 24.10.2012
 
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 20.12.2007
 
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 20.12.2008
 
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 21.3.2012
 
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 1.8.2011
 
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 15.11.2010
 
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 30.9.2010
 
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 26.6.2010
 
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 30.3.2010
 
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 9.12.2009
 
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 7.10.2009
 
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 23.6.2009
 
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 23. března 2009.
 
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 22.9.2008
 
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 24.6.2008
 
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 31.3.2008
 
Z á p i s z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce H n a č o v, konaného dne
 
[prvni]    2/3    [další]    [poslední]       přejít na:  

 
Aktuality

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako obecní úřad s rozšířenou působností, příslušný k pořízení změny územního plánu na žádost obce ve svém správním obvodu podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), oznamuje v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a § 52 odst. 1 stavebního zákona, konání veřejného projednání návrhu územního plánu Hnačov (dále jen návrh), které se bude konat dne 5.12.2018 ( středa ) od 10.00 hodin v zasedací místnosti OVÚP č. dv. 1.01 budova 59/1 MěÚ Klatovy. ...
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
...
Návrh závěrečného účtu obce Hnačov za rok 2017
...
Návrh rozpočtu Obce Hnačov na rok 2018
...
Obecně závazná vyhláška obce Hnačov č. 1/2016
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ...

 
 
Praktické odkazy
 

Obec Hnačov