Obecní úřad Hnačov
Hnačov 46
340 34   Plánice
IČ: 573493
DIČ: CZ00573493
bankovní spojení: 2423744/0600

telefon:
Obecní úřad: +420 378 606 528
Autokemp:
+420 777 300 053
+420 376 394 256
ou@hnacov.jz.cz
www.hnacov.cz

ID datové schránky: sm3qjh

Úřední hodiny:
Úterý 18:00 - 20:00
Středa 9:00 - 11:00 po předchozí tel. domluvě

 
 
Úřední deska - aktuální dokumenty

 vyvěšeno*  dokument bude sejmuto**
 13.1.2016 Změna adresy Územního pracoviště v Horažďovicích od 8. února 2016 0.0.0000 
 11.12.2015 Provozní hodiny areálu Hospodářského zázemí obce Hnačov 0.0.0000 
 1.12.2015 VÝZVA - nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 0.0.0000 
 28.11.2015 Návrh rozpočtu obce na rok 2016 0.0.0000 
 24.11.2015 Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016! 0.0.0000 
 10.11.2015 Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO 0.0.0000 
 23.3.2015 Usnesení zastupitelstva obce ze dne 17.3.2015 0.0.0000 
 17.9.2014 Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 10.9.2014 0.0.0000 
 17.9.2014 Usnesení zastupitelstva obce ze dne 10.9.2014 0.0.0000 

archiv dokumentů

 * Datum vyvěšení na klasické úřední desce
** Datum, kdy bude možné dokument sejmout z klasické úřední desky


 
Aktuality

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako obecní úřad s rozšířenou působností, příslušný k pořízení změny územního plánu na žádost obce ve svém správním obvodu podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), oznamuje v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a § 52 odst. 1 stavebního zákona, konání veřejného projednání návrhu územního plánu Hnačov (dále jen návrh), které se bude konat dne 5.12.2018 ( středa ) od 10.00 hodin v zasedací místnosti OVÚP č. dv. 1.01 budova 59/1 MěÚ Klatovy. ...
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
...
Návrh závěrečného účtu obce Hnačov za rok 2017
...
Návrh rozpočtu Obce Hnačov na rok 2018
...
Obecně závazná vyhláška obce Hnačov č. 1/2016
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ...

 
 
Praktické odkazy
 

Obec Hnačov