Kontakt

 
AgAkcent, s. r. o.
Zlatnická 195
339 01  Klatovy

telefon: +420 376 310 957
fax.: +420 376 382 642

info@agakcent.cz

Rozšíření nové a podpora stávající nabídky 
dalšího vzdělávání v regionu Sušice a Boru

Záměrem projektu je podpora a rozšíření kvalifikace a kompetencí lektorů dalšího vzdělávání a vytvoření nových potřebných a kvalitních vzdělávacích materiálů.

Cílem projektu je formou e-learningů vzdělávat lektory v oblasti podnikání, ICT a digitální fotografie. Zároveň budou vytvořeny nové vzdělávací materiály, které se stanou oporou pro výuku v kurzech dalšího vzdělávání v oblasti autodopravy, podnikání, ICT a digitální fotografie.

Veškeré informace k projektu najdete na stránkách: http://www.opvk.agakcent.cz/Tisknout Tisknout   Doporučit přátelům Doporučit přátelům         


Aktuality

Pozvánka na školení - Klatovy, Oselce, Horšov
Společnost AgAkcent, s. r. o., Vás zve na školení "DPH pro obce v praktických příkladech", které se uskuteční dne 4. 4. 2017 v Klatovech, 6. 4. 2017 v Oselcích a 11. 4. 2017 v Horšově. ...
Program rozvoje obce
Strategický rozvojový dokument obce je kritériem nebo nutností pro podávání projektových žádostí v novém programovacím období 2014 - 2020. Nabízíme obcím zpracování Programu rozvoje obce v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj ČR. ...

Odkazy 

AgAkcent s.r.o.