Kontakt

 
AgAkcent, s. r. o.
Zlatnická 195
339 01  Klatovy

telefon: +420 376 310 957
fax.: +420 376 382 642

info@agakcent.cz

O nás

Společnost AgAkcent, s. r. o, působí ve venkovském prostoru Plzeňského kraje od roku 1998. Její činnost je od prvopočátku zaměřena na obnovu a rozvoj venkova. Nejdříve při zakládání mikroregionů a tvorbě strategických rozvojových dokumentů sdružení obcí. Později při přípravě žádostí o finanční podporu z programů PHARE a SAPARD. Důležitou součástí je vzdělávání pracovníků veřejné správy,pomoc při získávání finančních zdrojů z různých programů, propagační a publikační činnost pro obce a mikroregiony zaměřená na podporu cestovního ruchu a venkovské turistiky, navrhování nových turistických tras a naučných stezek včetně značení a doprovodného informačního systému v Pošumaví a v Českém lese. Společnost se také aktivně podílela na vzniku místních akčních skupin Pošumaví a Český les. V uplynulém období 2007 - 13 zpracovala pro obce a další žadatele desítky úspěšných žádostí o dotaci z evropských fondů a řadu z nich sama realizovala.

Od roku 2014 je našim cílem připravit obce a další potencionální žadatele na získání finanční podpory v novém plánovacím období 2014 - 2020. Zejména menším obcím pomáháme zpracovat základní podklad pro případnou žádost o dotaci – Program rozvoje obce – a pro sdružení obcí Strategie rozvoje mikroregionu.

Společnost AgAkcent má sídlo v Klatovech a pobočky ve Kdyni a v Boru.

 

 

 

 Dokumenty ke stažení
 
lol.php 
7.6.2017 16:06:32  (1446b)
Tisknout Tisknout   Doporučit přátelům Doporučit přátelům         


Aktuality

Pozvánka na školení - Klatovy, Oselce, Horšov
Společnost AgAkcent, s. r. o., Vás zve na školení "DPH pro obce v praktických příkladech", které se uskuteční dne 4. 4. 2017 v Klatovech, 6. 4. 2017 v Oselcích a 11. 4. 2017 v Horšově. ...
Program rozvoje obce
Strategický rozvojový dokument obce je kritériem nebo nutností pro podávání projektových žádostí v novém programovacím období 2014 - 2020. Nabízíme obcím zpracování Programu rozvoje obce v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj ČR. ...

Odkazy 

AgAkcent s.r.o.